sekretesspolicy

Denna app sparar endast ner vilket språk som valts.
Denna app registrerar inte och använder inga personliga uppgifter överhuvudtaget.